HovedMED

HovedMED er det øverste niveau i MED-organisationen. Find her information om udvalgets opgaver samt mødereferater og arbejdsmiljødrøftelser.

HovedMED fungerer som overordnet MED-udvalg for hele Børne- og Ungdomsforvaltningen og drøfter emner af generel betydning for medarbejdernes arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på tværs af forvaltningen.

Udvalget har desuden en række obligatoriske opgaver i henhold til generelle (ramme)aftaler.

HovedMED er sammensat af 10 ledelsesrepræsentanter fra direktion, områdechefer og enhedsledere samt 15 medarbejderrepræsentanter fra faglige organisationer, heraf mindst tre arbejdsmiljørepræsentanter.

Formandskabet i HovedMED udgøres af den administrerende direktør, mens næstformandsposten skifter hvert andet år mellem LFS (Landsforening for Socialpædagoger) og KLF (Københavns Lærerforening).

Hvad laver HovedMED?

Opgaver for HovedMED på et overordnet niveau
 • Gensidig informering, drøftelse og udarbejdelse af retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Vejledning om udmøntning af denne aftale, herunder om nedsættelse af udvalg mv.
 • Fortolkning af aftalte retningslinjer
 • Fortolkning af denne lokale aftale og behandling af uoverensstemmelser herom
 • Indbringning af uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen mv. for de centrale forhandlingsparter
 • Nedsættelse af de ad hoc-arbejdsgrupper, der af HovedMED skønnes nødvendige for at behandle eller undersøge et tema eller emne
Strategiske opgaver for HovedMED på arbejdsmiljøområdet
 • Planlægning, ledelse og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen i relation til organisationens øvrige strategi og drift
 • Overvågning af forvaltningens arbejdsmiljø gennem nøgletal som input fra lokale APVer og APV- opsamlinger, trivselsundersøgelsesdata, sygefraværsstatistikker, arbejdsskader, AT-påbud, m.m.
 • Monitorering og overvågning af ledernes arbejdsmiljø gennem systematisk arbejde med leder- APV
 • Evaluering af arbejdsmiljøarbejdets organisering og udstikning af de overordnede retningslinjer for arbejdsmiljøarbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Dette sker med baggrund i en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor særlige indsatsområder for det kommende år prioriteres, og indsatsområderne for det foregående år evalueres
 • Planlægning af to årlige møder i organisationen indenfor relevante og aktuelle arbejdsmiljøtemaer
 • Sikring af rammer for kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøområdet

Find her den aktuelle liste over medlemmer af HovedMED samt datoer for HovedMED's møder i indeværende år