Support til MED-arbejdet

Hos MED-sekretariatet kan I hente support og inspiration til det gode arbejdsmiljø og det daglige MED- og Trio-arbejde.

MED-sekretariatet tilbyder et kompetenceudviklings- eller inspirationsforløb, som tilrettelægges efter jeres behov og ønsker. Det kan faciliteres for LokalMED, en eller flere Trio'er eller til et personalemøde på jeres lokale arbejdsplads.

Supporten er praksisnær og tilpasses jeres udfordringer, behov og ønsker, så det giver værdi for jeres MED-arbejde. Forløbet kan vare alt mellem et par timer til en hel dag.

Booking og spørgsmål

Ring til os, hvis I har spørgsmål eller vil booke os til et inspirations- eller kompetenceudviklingsforløb.

Vi afklarer spørgsmål og hjælper med at tilrettelægge formål, indhold og proces, så forløbet passer til jeres situation.