MED-uddannelse

Hvis du er ny i LokalMED eller Trio, skal du tage MED-uddannelsen, hvor du lærer om MED-aftalen og dine nye opgaver. Læs her, hvordan du tilmelder dig.

Hvad end du sidder i Trio, LokalMED eller HovedMED skal du tage MED-grunduddannelsen, som klæder dig godt på til dine nye opgaver.

Uddannelsens indhold afspejler indholdet i Rammeaftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet og MED-aftalen i BUF med fokus på medindflydelse, medbestemmelse og medansvar.

MED-grunduddannelsen består af to undervisningsdage. Til hver undervisningsgang hører en hjemmeopgave. Uddannelsen tilbydes flere gange om året, og du skal have gennemført den inden for det første år af din tid i MED.

Find svar på dine spørgsmål om MED-uddannelsen her

Hvem er MED-grunduddannelsen for?

Den er for dig, som er medlem af LokalMED og/eller en Trio i Børne- og Ungdomsforvaltningen (leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller medarbejderrepræsentant).

MED-grunduddannelsen på to dage er obligatorisk for alle nye medlemmer af lokale MED-udvalg og Trio'er og skal gennemføres indenfor det første funktionsår.

Hvad indeholder MED-grunduddannelsen?

På uddannelsen lærer du om MED-ideen og MED-aftalen i BUF, kompetenceforhold, MED-organisationens opgaver, rammer og vilkår for MED-samarbejdet, information og drøftelse (medindflydelse) samt retningslinjer (medbestemmelse).

Hvad er målet med MED-grunduddannelsen?

Målet med uddannelsen er at skabe:

  • kendskab og handlekompetencer i forhold til det lokale MED-arbejde
  • kendskab og handlekompetencer i forhold til det lokale arbejdsmiljøarbejde
  • kendskab og handlekompetencer i forhold til medindflydelse (information og drøftelse) og medbestemmelse (retningslinjer)
Hvem er MED-undervisere, og hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål?

BUFs MED-undervisere er Peter Vegner Kamvig, Louise Werner Gielsager og Camilla Sørensen.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i forhold til uddannelsen eller MED-samarbejdet generelt, kan du sende en e-mail til medsekretariat@buf.kk.dk.

Hvordan tilmelder jeg mig MED-grunduddannelsen?

Du tilmelder dig hos BUF Akademi her.

Hvis det er muligt, er du velkommen til at tilmelde dig sammen med din Trio/LokalMED.