LokalMED

LokalMED drøfter emner af betydning for medarbejderne på den arbejdsplads, som udvalget dækker. Læs her om LokalMED's opgaver og funktioner.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen er LokalMED kernen i MED-organisationen. Det er LokalMEDs opgave at sikre, at HovedMEDs beslutninger bliver implementeret på det strategiske niveau ude på arbejdspladserne.

Et LokalMED-udvalg består af tre ledelsesrepræsentanter og fire medarbejderrepræsentanter, heraf mindst en arbejdsmiljørepræsentant. Repræsentanter i LokalMED er alle konstituerede fra arbejdspladsens Trio'er.

I LokalMED er der et formandskab, som består af en formand og en næstformand. Arbejdspladsens øverste leder er formand for LokalMED, mens udvalgets medarbejderrepræsentanter vælger en næstformand iblandt sig.

Hvad laver LokalMED?

Opgaver for LokalMED
  • gensidigt informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds-, arbejdsmiljø- og teknologiforhold for det område, udvalget dækker
  • drøfte forslag til budgetlægning og budgetændringer samt ledelsesmæssige tiltag, som har betydning for arbejds-, personale- og arbejdsmiljømæssige forhold på udvalgets område
  • implementere de opgaver, som er formuleret af HovedMED
Opgaver for LokalMED med særligt hensyn til arbejdsmiljø
  • planlægning, ledelse og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet indenfor LokalMEDs område i relation til organisationens øvrige strategi og drift
  • inddragelse af arbejdsmiljø ved til-, om-, og nybygning, indførelse af ny teknologi, nye arbejds-opgaver, og ny organisering af arbejdet
  • overvågning af MED-områdets arbejdsmiljø gennem APV, nøgletal som trivselsunders-øgelsesdata, sygefraværsstatistikker, arbejdsskader mm.
  • udstikning af de overordnede retningslinjer for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Dette sker med baggrund i en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor særlige indsatsområder for det kommende år prioriteres, og indsatsområderne for det foregående år evalueres
  • udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan for LokalMED, herunder arbejdsmiljøområdet
  • arbejde med arbejdsulykker, herunder sikring af at der etableres forebyggelse af gentagelser
  • udarbejdelse af retningslinjer for instruktion og oplæring af ansatte

Find råd til det gode LokalMED-samarbejde i denne folder